Technische eigenschappen

De licentie is beperkt tot betonmetselstenen, samengesteld uitsluitend uit geëxpandeerde klei van het merk Argex, natuurlijke aggregaten, cement, hulpstoffen en toevoegsels. Betonmetselstenen met deze samenstelling worden aangeduid als TOPARGEXBLOKKEN.

De voorschriften voor betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten) zijn bepaald in de Europese norm NBN EN 771-3.

Topargexblokken voldoen bovendien aan de volgende voorwaarden :

Overeenkomstig de PTV 21‑001 worden de betonmetselstenen ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen volgens de combinaties van de druksterkteklasse (genormaliseerde gemiddelde druksterkte) en van de volumemassaklasse (schijnbare droge volumemassa) waartoe ze behoren.

Topargexblokken worden overeenkomstig de PTV 21‑001 ingedeeld in soorten metselstenen naargelang het soort metselwerk waarvoor ze geschikt zijn.

Het licht Argexbeton waaruit de betonmetselstenen zijn opgebouwd, laat toe Topargexblokken in te delen in twee types: lichte Topargexblokken met een volumemassaklasse van het beton ρ 1.2 (1000 kg/m³ < ρ ≤ 1200 kg/m³) en Topargexblokken met een hogere druksterkte waarvan de volumemassaklasse van het beton
ρ 1.4 (1200 kg/m³ < ρ ≤ 1400 kg/m³) bedraagt.

De Topargexblokken behoren tot Categorie I volgens PTV 21‑001 voor het betrouwbaarheidspeil van de druksterkte.

De Topargexblokken behoren tot voor toepassing in berekend metselwerk tot groep 1 of groep 2 volgens PTV 21‑001.
Al naargelang het gaat om volle (groep 1) of holle (groep 2) Topargexblokken, kunnen volgende kwaliteitsklassen onderscheiden worden: